Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

NORĒĶINU KĀRTĪBA


Visi norēķini par juridisko palīdzību notiek ar priekšapmaksu un ar pārskaitījumu.

Ceļa, uzturēšanās, kā arī valsts un kancelejas nodevu maksājumi taksē nav iekļauti, tos klients sedz papildus.Juridiskā palīdzība maznodrošinātām un trūcīgām personām tiek sniegta saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu un to apmaksā valsts.Klientam, kurš nonācis finansiāla rakstura grūtībās, ir iespējams vienoties ar advokāti personīgi par juridiskās palīdzības saņemšanu un tās apmaksas citu kārtību.

Ja klients vienpusējā kārtā atkāpjas no ar advokātu noslēgtās vienošanās un neapmaksā advokātes izrakstīto rēķinu, uzskatāms, ka klients atteicies no advokātes.

Informācija

This entry was posted on 26 oktobr, 2009 by in Norēķinu kārtība.

Navigācija

%d bloggers like this: