Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

2016.gada nogalē Jauno 2017.gadu gaidot

2016.gada 30.decembrī, kūstot vecā gada stundām, vēlu Latvijai:


1. Lai 2017.gadā beidzot tiktu publiskoti visi padomju okupācijas varas un laika papīri! Lai pagātnes šmuces arī paliek pagātnē, lai nemaitā kā rēgi mūsu šodienu un rītdienu!
2. Lai mūsu valstī katrā uzņēmumā, katrā skolā, katrā ģimenē atsāktos saturīgas sarunas par to, cik brīvi gribam būt paši un cik brīva gribam lai būtu mūsu Latvija! Atcerēsimies, ka brīvība nav iedomājama bez atbildības!
3. Lai mūsu valstī politiskie spēki par savas darbības mērķi izvirzītu nevis aBstraktu labklājību, bet pavisam konkrētu labklājību, kas nav iedomājama bez tiesiskuma! Savukārt tiesiskums Latvijā nav iedomājams bez latviskuma. Sargāsim katrs mūsu valsts valodu!
4. Lai mūsu valstī beidzot tiek noskaidrots tas ienākumu un dzīves telpas līmenis, kas objektīvi nepieciešams cilvēka cienīgai dzīvei un attīstībai
mūsu Latvijā! Lai šis minimums netiktu aplikts ne ar kādiem nodokļiem! Lai nodokļu sistēma kļūtu skaidrāka, taisnīgāka un vienkāršāka!
5. Lai atrodam laiku saviem bērniem un lai bērni atrod laiku saviem vecākiem! Lai palīdzam viens otram nepaklupt! Lai palīdzam paklupušiem piecelties! Bērnu vecākiem novēlu rast dzīves gudrību un spēt vienoties par bērniem vispiemērotākajiem risininājumiem jebkuras sarežģītības dzīves situācijās! Lai plecu pie pleca, paliekam un pastāvam mūsu Latvijā!

Man pieder Tēvu Zeme
Ar visiem līdumiem;
Man pašam Kungam būt,
Man pašam Aŗājam.

Dzīvosim mēs, bāliņi
Visi vienā pulciņā;
Lai palika Tēvu Zeme
Mūs’ mūžam nedalīta.

Velc, Dieviņ(i) Zelta jostu
Apkārt manu Tēvu Zemi;
Lai mirdz Mana Tēvu Zeme
Kā actiņa gredzenā(i)!

Nevienam(i) es nedošu
Tēva Zemi niecināt(u);
Pats es aru, pats ecēju,
Kā irbīte puŗināju.

Mīļa mana Tēva Sēta,
Kuŗ mīļāku vietu rast;
Tautu laipa asarota,
Tēva dubļi Sudraboti.

Vij, Dieviņ(i) Zelta viju
Visgarām(i) Jūŗas malu,
Lai nenāca sveši ļaudis
Šai Zemē(i) ziedu traukt!

Arī https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkrista.milberga%2Fvideos%2F1190825294288704%2F&show_text=0&width=400“>video vēstījumu variet noskatīties manā FB lapā.

Mierīgu 2016.gada nogali un veiksmīgu 2017.gadu!

 

30.12.2016

 

 

%d bloggers like this: