Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Norēķinu kārtība

 

Norēķinu kārtība


Visi norēķini par juridisko palīdzību notiek
ar priekšapmaksu un ar pārskaitījumu.
Ceļa, uzturēšanās, kā arī valsts un kancelejas nodevu maksājumi taksē nav iekļauti, tos klients sedz papildus.

Juridiskā palīdzība maznodrošinātām un trūcīgām personām tiek sniegta saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu un to apmaksā valsts. Trūcīgi klienti ir tiesīgi vērsties valsts iestādē Juridiskās palīdzības administrācijā un saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civiltiesisku sarežģījumu lietās (parādi, dzīvokļu un īres strīdi, darba strīdi, laulību šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņa…utt.).

Klientam, kurš nonācis finansiāla rakstura grūtībās, ir iespējams vienoties ar advokāti personīgi par juridiskās palīdzības saņemšanu un tās apmaksas citu kārtību.

Ja klients vienpusējā kārtā atkāpjas no nolīgtās vienošanās un līgumā noteiktā termiņā neapmaksā advokātes izrakstīto rēķinu, uzskatāms, ka klients atteicies no advokātes pakalpojumiem.

%d bloggers like this: