Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Atbildes viedoklis Ivaram Briedim uz 31.08.2012 publikāciju laikrakstā “Liesma” par skolām

Kādu dienu atskanēja zvans manā mobilajā tālrunī: “Labdien! Vai Krista? Te Jūs traucē Ivars Briedis. Vai manu atklāto vestuli saņēmāt?”
Es:”Vai Jūs man sūtījāt?”
Ivars Briedis: “Es to publicēju laikrakstā “Liesma”.”
Es: “Diemžēl ir sanācis tā, ka šo laikrakstu nelasu un neabonēju.”
Pēc tam notika neilga saruna, kuras laikā Ivars Briedis teicās runājam skolu administrāciju vārdā, sacīja, ka jau 50 gadus strādājis izglītības sistēmā, ka viņam ir nepieņemams mans 2012.gada 22.augustā LTV1 raidījumā Sastrēgumstunda paustais viedoklis.
Pieklājības un ziņkāres dzīta es izmantoju elektroniskās laikraksta “Liesma” versijas iespējas un nopirku Ivara Brieža publiskoto viedokli. Te var to izlasīt:
Pēc raidījuma

Autors: Ivars Briedis
Datums: 31.08.2012
Izdevums: Liesma
Rubrika: Viedokļi. Komentāri

Ar interesi vēroju LTV1 raidījumu «Sastrēgumstunda» 22. augustā par bezmaksas izglītības problēmām. Lūk, ko gribu teikt juristei K. Milbergai.

Mani pārsteidza Jūsu netaktiskais sauciens par to, ka direktoram J. Zemļickim jau sen bijis jāpamet amats, jo viņš neesot atrisinājis bezmaksas grāmatu iegādi. Esmu pārsteigts, ka Jūs kā juriste atļāvāties izteikties brīdī, kad mikrofonā runāja cits un Jums vārds nebija dots. Šaubos, vai tiesā savu runu laikā Jūs pieļautu negaidītas replikas no malas.

Brīnos, ka Jūs kā juriste un māte, kam bērni mācās ģimnāzijā, nezināt, kā tiek sastādīts skolas budžets. Acīmredzot neesat tikusies ar skolas administrāciju, lai kopīgi to pārrunātu.

Šoreiz Jums neizdevās kļūt pozitīvi populārai.

Aicinu Jūs satikties, un pamēģināsim izveidot skolas budžetu atbilstoši Jūsu vēlmēm, par pamatu ņemot valsts un pašvaldības noteikto budžeta summu un sastāvdaļas.

Ar cieņu Ivars Briedis, bijušais Viesturskolas direktors, Valmieras Goda pilsonis

Maksa par pakalpojumu: 0.04 LVL
_____________
Lieki piebilst, ka Ivaru Briedi personīgi nepazīstu.

Esmu sagatavojusi atbildes viedokli, kuru nosūtīju elektroniski laikraksta “Liesma” redaktorei Antrai Lācei publicēšanai. Šāds ir mans viedoklis:

 

Ļ.cien.laikraksta “Liesma” redakcija!

2012.gada 31.augusta laikraksta “Liesma” numurā, tika puliskots IVARA BRIEŽA viedoklis, kas satur manu vārdu uzvārdu. Pamatojoties uz likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem normām, man ir tiesības uz atbildes viedokļa publicēšanu.

Dīvaini, ka publikācijas autors, atstāj bez ievērības to, ka pats kopš 1960.gada ir bijis vēstures skolotājs. Ņemot verā šo faktu, man ir viens jautājums autoram: KĀDU VĒSTURI MĀCĪJĀT SKOLĒNIEM PADOMJU OKUPĀCIJAS LAIKĀ NO 1960.gada?

Kā izriet no publiski pieejamiem informācijas avotiem, tad padomju okupācijas gados vistiešāk Valsts drošības komitejai (VDK, tautā saukta čeka) pakļautie bija skolu direktori un vēstures skolotāji, kuri konkrētai iestādei ziņoja par jebkādām audzēkņu brīvdomības izpausmēm, signalizējot par iespējamiem pretpadomju noskaņojumiem viņu ģimenēs.

Savukārt VDK darbojās tiešā okupācijas varas – Latvijas Komunistiskās partijas padotībā, izpildīja tās rīkojumus un norādījumus.

Autors Ivars Briedis, bijušais Viesturskolas direktors, Valmieras Goda pilsonis, publiskajā telpā stāsta, ka 1967.gada beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. PatiesībāIvarsBriedisirbeidzis Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvoto Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāti. Un tās pēc būtības ir divas dažādas augstākās izglītības iestādes. Tā Latvijas Universitātes mājas lapā par laika periodu no 1959-1969 gadam lasām šādas rindas:

“60. gadi bija īpašs periods Padomju Savienības vēsturē – eklektisks, pretrunīgs un paradoksāls, atzīst sešdesmitgadnieku paaudzes pārstāvji Pjotrs Vails un Aleksandrs Geniss. Komunisma celtniecības programma paredzēja radoši pārveidot pasauli, kas faktiski nozīmēja jebko – zinātniskus meklējumus, mākslinieka iedvesmu, vēlmi sasniegt arvien jaunus rekordus un virsotnes dažādās dzīves jomās. Pastāvēja uzskats, ka tieši zinātne spēs iztēloto utopiju pārvērst realitātē, tāpēc nākotne balstāma uz eksakto zinātņu pamatiem. Sabiedrība ieguva jaunus varoņus – fiziķus un matemātiķus. Taču tās cerības uz gaišāku nākotni apslāpēja padomju tanki, kas iebrauca Prāgā 1968. gada augustā.

Šajā periodā arī universitāte “bija kļuvusi padomiska kā pēc satura, tā pēc formas”, vērtē vēsturnieks Heinrihs Strods. Tas izpaudās personāla komplektēšanā, partijas organizācijas ideoloģiskajā darbā, studentu politiskajā audzināšanā un citur. H. Strods raksta: “Mācību satura politizēšana sasniedza augstāko pakāpi 60. gados, kad visās LVU fakultātēs un visās specialitātēs bija jāmācās ne tikai PSKP vēsture, dialektiskais un vēsturiskais materiālisms un politiskā ekonomija, bet arī zinātniskais komunisms un zinātniskais ateisms.”

Ar 1967. gada 7. janvāra PSRS Augstākās padomes Prezidija dekrētu Latvijas Valsts universitāte tika apbalvota ar Darba Sarkanā karoga ordeni. No šī brīža augstskolas pilnais nosaukums – Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte.

Un tagad par 2012.gada 22.augusta LTV1 raidījumu Sastrēgumstunda.

Ar likumu noteikts, ka izglītojamiem ir tiesības uz valsts un pašvaldību apmaksātu pamata un vidējo izglītību. Ar likumu noteikts, ka maksu par šo izglītību ieguvi sedz no valsts un pašvaldību budžetiem Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. Tāpat ar likumu ir noteikts, ka konkrētajā izglītības iestādē par izglītības procesa īstenošanu atbilstoši Latvijā spēkā esošiem normatīviem aktiem atbild izglītības iestādes vadītājs – skolas direktors. Ar likumu ir noteikts, ka izglītojamie mācību procesā ir tiesīgi iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas,citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

Ivars Briedis, bijušais Viesturskolas direktors, Valmieras Goda pilsonis, uzskata, ka netaktisks ir mans aicinājums ievērot likumus un nepārkāpt bērnu tiesības. Ivars Briedis, bijušais Viesturskolas direktors, Valmieras Goda pilsonis, uzskata, ka netaktisks ir mans aicinājums jebkuras skolas direktoram likumu nepildīšanas gadījumā, atkāpties no amata. Un kā vērtējams ir Ivara Brieža, bijušā Viesturskolas direktora, Valmieras Goda pilsoņa publiski izteiktais aicinājums tikties un faktiski vienoties par to, kā turpināt jau tā ilgstošu likumpārkāpumu, cita starpā ignorējot sabiedrības neaizsargātākās daļas – bērnu tiesību pārkāpumus? Kas tas ir?

Likumiem pilnīgi neatbilstošs un pretējs ir Ivara Brieža aicinājums tikties un izveidot skolas budžetu atbilstoši manām vēlmēm, par pamatu ņemot valsts un pašvaldības noteikto budžeta summu un sastāvdaļas. Latvijā likumi nosaka, ka par pamatu skolas budžeta pieprasījumam ir likums un pamata un vidējās izglītības saturs, uz kura iegūšanu ir tiesības izglītojamam-skolniekam, nevis kāda personiskas vēlmes.

Iespējams, ka vecākiem, audzēkņiem, vienkārši interesentiem būtu daudz mazāk jautājumu, ja izglītības programmu saturs, skolu budžeti, izglītības iestāžu norēķini par budžetu izpildi, budžeta pieprasījumi būtu publiski pieejami skolu mājas lapās, kā to faktiski jau paredz Informācijas atklātības likums.

Vecākiem nav jādara izglītības iestādes vadītāja – direktora darbs.

Un visbeidzot. Es kā mamma neesmu saņēmusi ne reizi nevienu skolas palīgā saucienu un aicinājumu, piemēram ar šādu saturu:

Neskatoties uzveiktajiem budžeta pieprasījumiem,kurus variet apskatīt tur un tur,pašvaldība un valsts ir ignorējusi Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto bērnu tiesību prioritāti un nav piešķīrusi naudas līdzekļus izglītojamo mācību līdzekļu(seko saraksts)iegādei. Lūdzu ziedojiet savu iespēju robežās, iemaksājot skolas kontā! Ar atskaiti par saņemto ziedojumu izlietojumu varēsiet iepazīties līdz tādam datumam skolas mājas lapā.

Toties ik gadu skolēni saņem skolotāju izsniegtus sarakstus par mācību līdzekļiem, kas jāiegādājas vecākiem obligāti. Tieši pie vecākiem kā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem neviens nevēršas.

Noskaidrojies, ka Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurā mācību grāmatas pērk vecāki.

Privātas tikšanās, slepenas apspriedes, informācijas nepieejamība katram, kolektīvas citādi domājošo apstrādes, cieša sadarbība ar PSRS, kuras tiesību un pienākumu pārņēmēja ir Putina vadītā Krievija, bija raksturīgas padomju okupācijas gados un diemžēl ir raksturīgas izglītības sistēmai arī šodien. Par to liecina ar katru gadu skaitliski augošais un gados arvien jaunākais “atbrīvotāju” pūlis 9.maijā, Pārdaugavā, Rīgā. Par to esmu ļoti sarūgtināta.

Uzskatu, ka nav nepieciešams speciāls likums “Par likumu ievērošanu”.

Patiesība atbrīvo.

Mēģinājumi viltot pagātni, nogalina nākotni.

 

Cerībā, ka tiesību nihilisms pagaisīs kā ļauns murgs,

četru bērnu māmiņa,

individuāli praktizējoša zvērināta advokāte Krista Milberga,

Valmierā, 2012.gada 11.septembrī.

5 comments on “Atbildes viedoklis Ivaram Briedim uz 31.08.2012 publikāciju laikrakstā “Liesma” par skolām

 1. rapsodija
  12 septembra, 2012

  Par to, ka likumi jāpilda, piekrītu. Gramatika gan autorei klibo – pārāk daudz komatu tur, kur tiem nav jābūt.

  • advokatslv
   12 septembra, 2012

   Piemēram? Labprāt izlabošu. Paldies jau iepriekš!

 2. Lluckybird (@lluckybird)
  12 septembra, 2012

  Jā… Mana radiniece, kas Latvijas laikā studēja vēsturi, padomju laikā bija spiesta pārkvalificēties par krievu valodas skolotāju. Man pad. laika vēsture saistās ar plašu nodaļu “Padomju varas triumfa gājiens”.

 3. Ramona
  13 septembra, 2012

  Tipiska manipulācija no šī “goda pilsoņa”puses. Ak vai, cik svarīgi viņam viņa gods, nabadziņš. Cik nožēlojami!!! Pēc nāves viņa kapa plāksnē to varēs iegravēt. Kam tas vispār interesē.Runa ir taču par likumīgu bezmaksas mācību līdzekļu iegādi. Neļaujies, Krista, šo veco rūdīto manipulātoru un viņu sekotājiem provokācijām, tādu ir daudz un visās dzīves jomās,par nožēlu. Tādus interesē viņu “gods”,ne jau bērnu izglītošana un viss ar to saistītais. Kā man savā laikā kāda internātskolas godājama direktore aci pret aci pateica-“Man sava āda jāglābj…”

 4. Annabella
  28 septembra, 2014

  Cilvēki jau nav vainīgi , ka dzīvoja okupācijas laikā un universitate bija pārdēvēta Stučkas vārdā…un vesture arī nepareiza…bet .ja ļoti gribas kašķēties iemesls vienmēr atrodās…..gribētos vairak tolerances…Man Ivars Briedis šķiet simpatiska harizmātiska personība….

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: