Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Grozījumi likumdošanā un nodokļu likmēs 2011.gadā.

 

Kas mūs sagaida 2011.gadā?

Grozījumi likumdošanā un nodokļu likmēs 2011.gadā.

 

Nākamgad PVN likme būs 22%

20.decembrī Saimā otrajā un galīgajā lasījumā pieņēma Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (PVN), kas paredz PVN likmju palielināšanu no nākamā gada 1.janvāra.
PVN pamatlikme tiks palielināta no 21% uz 22%, savukārt samazinātās likmes pieaugs no 10% uz 12%. Samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme saglabāta tūrisma mītnēm, grāmatniecībai, medikamentiem.  Ar pamatlikmi – 22% – turpmāk tiks aplikta arī elektroenerģijas piegāde iedzīvotājiem.
Likuma grozījumi iekļauti 2011.gada valsts budžeta projekta pavadošo likumu paketē.
Grozījumos likumā veiktas arī citas būtiskas izmaiņas, piemēram, tiesības Valsts ieņēmumu dienestam (VID) pagarināt pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņu.

Ir palielīnāts slieksnis, no kura jāreģistrējas par PVN maksātāju no Ls 10 000 līdz Ls 35 000. No 2011.gada apgrozījuma slieksnis ir 35000 Ls gadā.

Darba ņēmēja Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā likme paaugstināta uz 11%

2011.gadā obligāto iemaksu likme darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā ir 35,09 procenti ( iepriekš 33.09%), kur darba devējs maksā 24,09, bet darba ņēmējs – 11 procentus. Iepriekš darba ņēmēja daļa bija 9% procenti. Šobrīd vēl nav skaidrība, kā tas ietekmēs pašnodarbinātos.

Nākamgad būs mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis ( 25 %)

20.decembrī Saimā apstiprnāja grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas paredz no nākamā gada par vienu procentpunktu – līdz 25% – samazināt IIN likmi.
Samazināta IIN likme (25%) atteicas gan uz fiziskām personām, kas ir darba ņēmēji, gan uz pašnodarbinātajām personām, kuras reģistrējušās VID.

Arī pieņemtas izmaiņas par minimālu algu ( 200Ls) un atvieglojumiem par apgādājamajiem (70 Ls)

Ar Ministru kabineta (MK) 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1097 “Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. panta pirmo daļu un 13. panta pirmās daļas 1. punktu, noteikti jauni iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēri iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai.

Nākamajā gadā neapliekamais minimums mēneša darba algai būs 45 lati (pašreiz 35 lati). Atvieglojums par apgādājamajām personām būs 70 latu mēnesī (pašreiz 63 lati).

Neapliekamo minimumu nepiemēro:
Neapliekamo minimumu un atvieglojumus nepiemēro mikrouzņēmumā strādājošam darbiniekam, ja mikrouzņēmums maksā mikronodokli. Darbinieka pienākums ir iesniegt nodokļa grāmatiņu. Ja darbinieka pamata darbavieta ir citur, bet papildus tas strādā mikrouzņēmumā, tad pamata darbavietā ir jāiesniedz izziņa no mikrouzņēmuma, lai grāmatvedis pārtrauktu rēķināt neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Ja tas piemirsies, tad nākamajā gadā Valsts ieņēmumu dienests palūgs iesniegt gada ienākumu deklarāciju un koriģēt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Apgādājamās personas var pārrakstīt arī uz cita ģimenes locekļa nodokļa grāmatiņu.

Minimālā alga – 200 lati, stundas tarifa likme – 1,189 Ls.

Ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1096 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, kas izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta otro daļu, noteikta jauna minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros un minimālā stundas tarifa likme.
No nākamā gada minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 200 latu (pašreiz 180 latu) . Minimālā stundas tarifa likme būs 1,189 lati.

Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme būs 1,360 latu.
Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme būs 1,360 latu.

No nākošā gada atskaites jāiesniedz tikai EDS un laikā

No 2011.gada 1.janvāra beidzas izņēmumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” un atskaites būs jāiesniedz tikai elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un nebūs vairs pieļaujams 5.dienu kavējums.

Līdz ar to turpmāk visiem deklarācijas jāsniedz EDS. Kā skaidro Valsts ieņēmumu dienests (arī likuma pārejas noteikumi), papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas līdz 2011.gada 31.decembrim var sniegt
1. fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību;
2. nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.

Sagatavoja A.Lužnova

Informatīvs portāls e-Beauty.lv

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: