Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Joki mazi

Šodien ir 2013.gada 1.aprīlis. Joku diena. Varētu jau ķiķināt, ja vien. Ja vien mūsu nākotne jau nebūtu pagātne, bet pagātne nebūtu atkarīga no mūsu šī brīža rīcības un izvēles.Mūsu acu priekšā ir jau notikušais. Nozīme ir tikai tam, ko darām un ko izvēlamies TAGAD.

Ja Lietuva un Igaunija konsekventi vadās no starptautisko tiesību viedokļa, īpaši uzsverot vispārējo tiesību principu ex injuria jus non oritur (no nelikumībām tiesības nerodas), proti, okupants nevar iegūt nekādas tiesības, tajā skaitā īpašuma tiesības, no nelikumīgas okupācijas, tad LV darbojas pēc kaut kādiem jocīgiem ieradumiem…kā cosa nostra (Amerikāņu -itāļu mafija, kurā tika piekopti dažādi organizētas noziedzības veidi,bet galvenais – tika saņemta peļņa no katra darījuma, kas LV apstākļos saucas krieviski “otkats” ) … Šķiet par smagi sistēmisku ir kļuvusi varās esošo bezkaunība, bezrūpība un tās pavadošā negausīgā alkatība, lai nepamanītu, ka šis sistēmisms ir labi organizēts un tiek atbalstīts visos iespējamos veidos arī no ārpuses.

30.04.1994. “Krievijas Federācijas Valdības un Latvijas Republikas Valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, Protokols” (“LV”, 144 (275), 10.12.1994.) [stājas spēkā 27.02.1995.] Un ir spēkā vēl šobaltdien. Skatīt te: http://www.likumi.lv/doc.php?id=58919

Ministru kabinets 2005.gada 5.augustā ar rīkojumu Nr.523 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” bija izveidojis komisiju PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – komisija).

2007.gadā Latvijas Republikas pie varas esošie uzdāvināja Krievijas Federācijai, kas ir PSRS tiesību un saistību pārņēmēja, Abreni.

Zaudējumu aprēķina vēl joprojām NAV.
Toties Latvijas Republikās Ārlietu ministrija tās klerku personā spriedelē par iespēju slēgt maiņas līgumu ar Krievijas Federāciju, iemainot nelikumīgi uz Krievijas vārda 2004.gadā Zemesgrāmatā nostiprināto sanatoriju “Dzintarkrasts” pret kādu būdeli Maskavā, kas it kā ir dārgākā nekustamo īpašumu vieta pasaulē.
Tak attopieties, latvieši!!!! Nav mums nekā dārgāka par Latvijas zemi, jo tā ir mūsu valsts PAMATS. Nebūs zemes, nebūs valsts.

Latvijas Republikas varā šķietami pavisam demokrātiskā ceļā ir nokļuvuši bezprincipu indivīdi – naudas mijēju rokaspuiši un izūtrupētāji, un šobrīd mēs neesam tik stipri, lai to apturētu.

BET mēs esam tik stingri, lai NELŪGTU, NEMELOTU UN NESADARBOTOS.

Mums nav jācīnās PRET, tā atņemot sev spēkus, bet mums jāstāv PAR savām ģimenēm, saviem tuviniekiem, savām mūžīgajām vērtībām – zemi, godīgu darbu un Dieva likumiem, arvien paturot prātā tiesību principu ex injuria jus non oritur (no nelikumībām tiesības nerodas).
Patreiz tiek darīts viss, lai jaunā paaudze neko nedzirdētu un pat neuzzinātu par tiesību pamatprincipu ex injuria jus non oritur (no nelikumībām tiesības nerodas). Jauno cilvēku nezināšana (visplāšākajā nozīmē sākot no vēstures faktu un beidzot ar nespēju kritiski domāt) nodrošina bezgožu netraucētu varas nostiprināšanos.
Esmu jau rakstījusi par daudz ko, un daudzas naktis un dienas pavadītas domājot, kā, kā lai pasargā no tīši organizēta posta ļaudis?

Un allaž es nonāku pie viena – NELŪGT, NEMELOT, NESADARBOTIES!

Mums katram krūtīs puksts sirds, kura ir tieši savienota ar patiesību un emocijām. Ieklausieties savās sirdīs! Tās pukst un nodrošina mūsu spēju pastāvēt par savām dabiskajām tiesībām dzīvot brīviem un laimīgiem savā zemē.

Tad nekaitēsim sev, bet paļausimies uz saviem spēkiem!

Jau iepriekš rakstīju par juvenālās justīcijas taustekņiem https://advokatslv.wordpress.com/juvenala…
Jūs nokļūstiet tās sistēmas organizāciju redzes lokā jau ar pirmo iesniegumu pēc sociālās palīdzības.
Jaundibināmās dažādās organizācijas, biedrības, nodibinājumi, Jums jākļūst par pašpalīdzības organizācijām, kuras apmācītu un organizētu jaunākos, spējīgākos, stiprākos un pieredzes bagātos, izturīgākos un vēl pie dzīvības un veselības esošos, iet brīvā no darba laikā un palīdzēt izmisumā nonākušajiem atrast dzīves jēgu. Ne vienmēr tas izdosies, jo neizdošanās dzirnavas griež valsts mašīna, bet ļoti daudzos gadījumos ir iespējams cilvēkiem palīdzēt ar praktisku padomu, piemēram, kā savilkt kopā niecīgo ienākumu galus, kā kooperēties ar kaimiņiem, lai kopā varētu izdzīvot šais bargajos laikos, neapdraudot savu ģimeņu drošību un bērnu tiesības dzīvot ģimenē.

Bērnu vecākus – sievietes un vīriešus, pirms izlemt iet katram uz savu pusi, aicinu tomēr vispirms padomāt par saviem bērniem. Padomājiet par bērniem! Neatstājiet viņus dzīves grūtību saplosīšanai, nerīdiet viens otram pretī valsts institūcijas, jo tās iedarbinot, reti, kad ir ceļš atpakaļ. Saņemiet visu sevi rokā un vienojieties par kopīgu darbību savu bērnu interesēs pat tad, ja starp Jums abiem nekā cita, izņemot bērnus, vairs kopīga nav nekā.

Mīļie mani tautieši, vienkārši cilvēki, bērni un jaunieši, lūdzu apgūstiet savus mobilos telefonus līdz tādai pilnībai, lai Jūs ne tikai mācētu nofotografēt savus mīļos, dabu, ekskursijas, notikumus prieka mirkļos, bet arī nenokavētu nospiest ieraksta pogu, tiekoties ar amatpersonām un amatus ieņemošajiem! Lai amatpersonu nelietībām nebūtu iespējams nenākt gaismā!

Mēs esam tik stingri, lai NELŪGTU, NEMELOTU UN NESADARBOTOS.

Lai augstākie spēki mūs pasargā no izglītotiem neliešiem un neizglītotiem, amatos esošiem neliešiem!

Valmierā, 01.04.2013, Krista Milberga

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: