Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Ko darīt, ja esiet atlaisti no darba

Ja esiet palicis  bez darba un vēlaties iegūt ienākumus iztikai – Jums jādodas uz  Nodarbinātības  Valsts aģentūru, (Rīgas reģionālā filiāle -Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīga, LV-1050; Valmierā, Meža iela 7,  LV-4200; fakss 64220762, valmiera@nva.gov.lv ) un jānoreģistrējas kā bezdarbniekam, ja jūs nesaņemsiet bezdarbnieka pabalstu, Jums jāpieprasa norīkojums, kurā norādīts, ka vēlaties piedalīties tā saucamajos “stipendiju darbos”, tad ar šo norīkojumu dodaties uz norīkojuma vietu un tur Jūs iepazīstinās ar darba iespējām.

Darbs tiek plānots pēc dzīves vietas vai nepieciešamības kādā no  pašvaldības teritorijām. Ceļa izdevumi, ja tādi ir, lai nokļūtu līdz darba vietai tiek segti daļēji.
Ar  personu noslēdz līgumu par apmācību darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai. Ja cilvēks, trīs dienas kavējis neattaisnoti, tad darba līgums tiek lauzts. Pēc nepieciešamības pašvaldība var pieprasīt no personas izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli.  Dienā jāstrādā 8 stundas, jeb  40 darba stundas nedēļā, par ko tiek maksāta stipendija 100 lati.  Šajos darbos var strādāt no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem.

Šogad daudzas pašvaldības ir noslēgušas līgumus ar Nodarbinātības valsts aģentūru līgumus par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Apmācības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanu (tas ir Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”). Līguma termiņš 2010. gada 31. decembris. Darbi uzsākti ar 1 oktobri.

Izmantojiet visas iespējas!

Kad aizcērtas vienas durvis, atveras citas, bet mēs daudzkārt tik ilgi un rūgti raugāmies uz aizvērtajām, ka neredzam tās, kas mums atvērušās.
/Aleksandrs Greiems Bells/

Ja uzskatiet, ka esiet nepamatoti, pretēji Darba likuma normām atlaists no darba un Jūsu darba devējs rīkojies prettiesiski vai palicis Jums parādā, tad Jums jāzina, ka darba uzteikumu Jūs variet pārsūdzēt tikai viena (1) mēneša laikā. Nenokavējiet šo termiņu!

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: