Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Ko gribu no valsts 21.gadsimtā

2020.gada martā mūs visus nesagatavotus pārsteidza covid-19 vīruss. Valstī tika ieviests ārkārtas stāvoklis ar distancēšanās noteikumiem un attālinātu dzīvi e-vidē kā izglītojamiem, sākot ar pirmsskolas vecumu, tā visu līmeņu strādājošiem un saimniecisko darbību veicošajiem. Zinātnieki lēš, ka ir vēl vairāk kā 800 iepriekšnezināmu, bet atklātu vīrusu, kuri var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Tā var gadīties, ka distancēšanās un attālināta darbošanās būs jāpilnveido visos līmeņos.

Ja ir valstsgriba (prezidenta Egila Levita jēdziens), tad tā nav iespējama bez valsts pilsoņa gribas.

Vēl pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas rakstīju par valsts pienākumu pievērsties valsts pilsoņa interesēm.

Ārkārtas stāvoklis ir it kā sapurinājis visu pasauli, piespiežot cilvēku šaubīties par sasniegtā komforta pakāpi. Tātad, ko es gribu un ko sagaidu no valsts papildu jau iepriekš rakstītajam?

Es sagaidu, ka izglītības ministrija parūpēsies, lai izglītojamie iegūtu nepieciešamās zināšanas ne tikai medijpratībā (spējā analizēt informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem), bet arī apgūtu eparaksta lietošanu, jo tā ir kļuvusi par cilvēktiesību komplekta sastāvdaļu, lai varētu realizēt savas tiesības un brīvības.

No izglītības ministres es sagaidu detalizētu ārkārtas stāvokļa procesa analīzi, jo acīmredzami ir, ka šis laiks ir izgaismojis tos pedagogus, kuriem tiešām rūp bērna izglītība, kuri pat ārkārtas apstākļos ir uzturējuši telefoniskus kontaktus ar bērniem vismaz ik pārdienas, lai noskaidrotu, ko bērns reāli saprot, kā reāli viņam klājas, starp tiem, kuri labāk jūtas ar bērniem vispār nerunājot, nesatiekoties un pat nesazvanoties. To otro nepieciešamība izglītības sistēmā noteikti ir jāizvērtē, jo bērnam interesants ir tas priekšmets, kura skolotājam ir dzīva interese par bērnu un viņa prasmēm.

No labklājības ministrijas es sagaidu saprašanu, ka 21.gadsimtā sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem nepietiek tikai ar cilvēka fizisko vajadzību aprūpes pamatu zināšanu, bet ir jāspēj cilvēkam palīdzēt sasniegt valsti atbilstoši esošajām iespējām. Faktiski sociālajam darbiniekam ir jāspēj orientēties valsts sistēmā, lai varētu cilvēkam palīdzēt saņemt viņam nepieciešamo palīdzību.

Es sagaidu no Tiesu varas, ka tai piederīgās personas prokurori, tiesneši, advokāti būs ne tikai zināmi pēc vārda un uzvārda, bet arī ieraugāmi vismaz fotoattēlos profesionālajās vietnēs, lai būtu iespējams nešaubīties, ka videokonferencē vai zoomā esošā persona tiešām ir tā persona, kuras pilnvaras ir spriest tiesu un piedalīties patiesības noskaidrošanā. Tāpat es sagaidu, ka visas tiesu zāles tiks aprīkotas ar nepieciešamo tehniku, lai būtu iespējama attālināta tiesas spriešana, lieki netērējot limitēto dzīves laiku ceļā uz tiesas zāli, netērējot valsts un dabas resursus. Ceru, ka Ieslodzījumu vietu pārvalde beidzot ir izsludinājusi nepieciešamos iepirkumus, lai katrā ieslodzījuma vietā būtu vairākas ar nepieciešamo tehniku aprīkotas telpas, kurās varētu notikt ieslodzītā, apcietinātā attālināta dalība tiesas sēdē, lieki netērējot valsts līdzekļus etapēšanai un transportēšanai. Tāpat es sagaidu, ka Datu valsts inspekcija sniegs Ieslodzījumu vietu pārvaldei nepieciešamās vadlīnijas, lai ieslodzīto un apcietināto veselības stāvoklis neapdraudētu nedz viņu apmeklētājus, nedz juridiskās palīdzības sniedzējus, nedz ieslodzījumu vietu amatpersonas, kuras strādā ar ieslodzītajiem. Caurspīdīgi aizslietņi ar sakaru ierīcēm noteikti nav un nebūs atzīts par cilvēktiesību pārkāpumu.

No likumdevējvaras, ministru kabineta un pašvaldībām es sagaidu atklāsmi, ka 21.gadsimtā nepieciešamība ir visu personu sasniedzamība, lai sabiedrība būtu ticami informēta un ar iespēju piekļūt zināšanām savā atrašanās vietā, t.sk. saņemot nepieciešamos produktus un pakalpojumus. Tas ietver arī mediju intereses sasniegt cilvēkus.

Manuprāt, interneta pieslēgums nu jau ietilpst cilvēka minimālo pamatvajadzību grozā demokrātiskā 21.gadsimta sociāli atbildīgā valstī.

Sagaidu, ka likumdevējs ieviesīs atbildību ne tikai par sveša elektroniska maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet ieviesīs atbildību par citas personas datu izmantošanu ne tikai valsts valodas eksāmena kārtošanā, bet vispār, t.sk. evidē.

No sabiedrības un līdzpilsoņiem es sagaidu atbildīgumu pret savu un savu tuvinieku veselību, izglītību, saviem, valsts un dabas laika un citiem resursiem.

Katram, protams, ir svētas tiesības ne tikai saslimt, bet arī nomirt, kas notiks agrāk vai vēlāk ar visiem tik un tā, bet sabiedrības interesēs to vajadzētu spēt izdarīt atbildīgi, distancēti un vienatnē, neapdraudot citus cilvēkus, ja profesionālu palīdzību cilvēks izvēlas nesaņemt.

21.gadsimta politiķis ir ieinteresēts, lai viņa vēlētājs būtu izglītots un prastu ātri realizēt savas tiesības ne tikai izejot laukumā un ievērojot distanci, bet attālināti, personīgi un kopīgojot savus viedokļus ar citiem, kuriem ir līdzīgs mērķis. Ja ir politiķi, kuriem nerūp savas un pilsoņa prasmes, tad jāšaubās par politiķa labticību.

Es ļoti ceru, ka drošības pasākumi – caurspīdīgi aizslietņi pastos, veikalos, maskas policistiem, sociālajiem darbiniekiem, mediķiem, tiks saglabāti arī pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas, jo tā ir elementāra higiēna publiskās vietās, kurās mēdz ieklīst pret sevu un sabiedrību ne tik atbildīgi cilvēki.

Tāpat es uzskatu, ka 21.gs. cilvēku sabiedrībai ir jāpāriet uz četru dienu darba nedēļu kā minimums, lai varētu realizēt likumos noteikto bērnu tiesību prioritāti, t.sk. uzaugt ğimenē kopā ar vecākiem un pavadīt ar viņiem kopā laiku. Pavisam taisnīgi būtu strādāt vien trīs no septiņām nedēļas dienām. Šķiet, distancēšanās ir pietiekams iemesls, lai ieviestu pastāvīgas pārmaiņas arī ekonomikas dzīvē.

Pati apņemos bez vajadzības apkārt neklīst, rūpēties par savu veselību, jo tas ir mans pienākums, gādāt, lai mani bērni būtu izglītoti, informēti un atbildīgi, lai viņi būtu apbruņoti vismaz ar moderna pilsoņa komplektu, par ko rakstīju jau iepriekš.

Visiem vēlu modrību, izturību un veselību!

P.s.: Attēls atrasts tīmeklī saitē: https://images.app.goo.gl/bEECs1F4JWFaNffu6

25.05.2020

%d bloggers like this: