Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Publikācija par mācību grāmatu nomu

Mācību grāmatu noma Valmieras skolās

Krista Milberga
Svētdiena, 13.jūnijs (2010)
Publicēts: http://www.valmiera24.lv

2009./2010.mācību gads ir noslēdzies. Kā parasti skolas izsniedza mācību grāmatu sarakstu jaunajam mācību gadam.

Jau šo mācību gadu uzsākot, biju pārsteigta, ka Valmierā skolās bērniem tika prasīta nomas maksa par skolas mācību grāmatām. Cerēju, ka tas tik tāds juku laiku pieprasījums. Bet šo mācību gadu noslēdzot, saņēmu bērniem paredzēto mācību līdzekļu sarakstu, kur ailītē “Mācību grāmatas, kuras izsniedz skola” iekaviņās stāv balts uz melna uzrakstīts – jānomā.

Tāpēc 28.05.2010 vērsos ar šādu iesniegumu LR Izglītības un Zinātnes ministrijā:

Daudzās, bet ne visās Latvijas valsts un pašvaldību pamatskolās un vidusskolās (ģimnāzijās) tiek pieprasīta un ieturēta maksa par skolas mācību grāmatu nomu. Nekādi maksājumus apliecinoši dokumenti netiek izsniegti. Sakiet, lūdzu, vai šāda mācību iestāžu darbība ir likumīga, ja Latvijas Republikas Izglītības likuma 12.panta 1.punkts nosaka, ka maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā?

Lūdzu, sniegt man atbildi Iesniegumu likumā noteiktā kārtībā un termiņā.

Nupat esmu saņēmusi atbildi uz savu augstākminēto iesniegumu. Uzskatīju par nepieciešamu informēt valmieriešus par atbildes saturu:

lzglītības un zinātnes ministrija ir saņēmusi Jūsu 2010.gada 28.maija elektronisko iesniegumu, kurā Jūs informējat par mācību grāmatu nomas maksas ieturēšanu atsevišķās valsts un pašvaldību skolas un lūdzat sniegt skaidrojumu par šo izglītības iestāžu rīcības likumīgumu.

Izglītības likuma 12.panta pirmajā daļā noteikts, ka maksu par pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka valsts un pašvaldību dibinātās skolas nav tiesīgas iekasēt no skolēniem vai viņu vecākiem nomas maksu par skolas mācību grāmatu lietošanu.

Tā kā konkrētas valsts vai pašvaldību skolas Jūsu vēstulē nav norādītas, informējam Jūs, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos nepamatotu izglītības iestāžu lēmumu gadījumos skolēnu vecākiem ir iespēja griezties Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar rakstisku iesniegumu, uz ko pamatojoties attiecīgajās skolās tiks veiktas pārbaudes.

Atbildi parakstījusi Valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos K.Vāgnere.

Jau 2008.gada 23.aprīlī Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu, lai izvērtētu jautājumu: vai mācību grāmatu iegāde par skolēnu ģimeņu līdzekļiem ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 112.pantā noteikto? Pārbaudes lietas ietvaros tika sagatavots atzinums, kurā Tiesībsargs konstatēja, ka situācijās, kad vecāki ir spiesti iegādāties mācību grāmatas par personiskajiem līdzekļiem, tiek pārkāptas bērnu tiesības uz bezmaksas izglītību, un nodrošināt izglītojamos ar mācību līdzekļiem, tostarp arī mācību literatūru, ir valsts pienākums. Visu Tiesībsarga atzinumu lasiet Tiesībsarga mājas lapā.

P.S.: Trīs lietas nevar tikt noslēptas uz ilgu laiku – Saule, Mēness un Patiesība. /Buda/

Lai visiem jauka un pārdomām bagāta šī vasara!

 

____________________________________________________________

 

Šī publikācija nebija velta, un 2010./2011.mācību gadā nomas maksa par mācību grāmatām vairs netiek pieprasīta.

2 comments on “Publikācija par mācību grāmatu nomu

  1. Atbalsojums: Sveiciens 1.septembrī!!! jeb, vecāk, nepieļauj prettiesiskus maksājumus! « Zvērināta advokāte Krista Milberga

  2. Atbalsojums: Par nelikumīgo grāmatu nomu skolās « Biedrība "Grupa A"

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: