Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Nebūsim vientieši!

Ienaidnieks, kas meklē tavas kļūdas, ir vērtīgāks par draugu, kurš cenšas tās slēpt. /Graņins D./

Ja pasaulē būtu mazāk vientiešu, tad arī būtu mazāk viltnieku un blēžu./Labrijērs/


Labdien, LSRB biedri, atbalstītāji un simpatizētāji !

Valsts pamata jautājums ir tiesiskums un laba pārvaldība.
(Ekonomiskas grūtības ir pārvaramas, ja vien ir laba pārvaldība un tiesiskums).

Verdzība ir aizliegta, cilvēks nav prece, ikvienam ir tiesības uz dzīvību, tiesības uz taisnīgu atlīdzību par darbu – no šiem ANO pamatprincipiem izriet arī latviešu sociālās tiesības.

Ir atkāpes, par ko nedrīkst klusēt.
Saeima faktiski ar viltu un manipulāciju ir no nozieguma “Genocīds” sastāva (Krimināllikuma 71. pants) izņēmusi vārdus “sociālas grupas” – tātad tagad ministrus un ierēdņus vairs nevarēs saukt pie atbildības.

Parasti visi grozījumi iziet vispirms 1. lasījumā plenārsēdi, kura lemj vai nodot ierosinājumu komisijām utt. Taču šāda ierosinājuma grozīt pantu “Genocids”, ievērojot procedūru, nemaz nav bijis.

Toties skatot citos pantos ierosinātos grozījumus, kad neviens negaida “genocīda” grozīšanu, pēkšņi Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ir ierosinājis pie viena 2. lasījumā izgrozīt arī 71. pantu – “genocīda” tekstu, izslēdzot sociālas grupas.. (Valdība tā nedrīkst darīt. Tai jāievēro pilna procedūra, sākot vispirms no apspriešanas valdības komitejā, pēc tam ar valdības vēstuli nosūtot Saeimai 1. lasījumā).

No Juridiskās komisijas virzīt uz Saeimas sēdi pēkšņo Bērziņa grozījumu parakstījis Dzintars Rasnačs. Plenārsēdē nav pamanījis neviens deputāts, ka reizē ar citiem pantiem pielikts klāt papildu teksts 71. pantam, un ka tāda ierosinājuma 1. lasījumā nemaz nav bijis
Veikli izdarīts – tagad Latvijā atbildīgo par genocīdu pret bērniem, slimajiem, vecajiem nebūs.

Iespējams, ne visi arī zina, ka Latvijā nesen ir atjaunota kara tiesu darbība.

Varbūt tas nebūtu nekas īpašs, ja vien netiktu paredzēts nodot kara tiesām civiliedzīvotājus – praktiski – par jebko. Kara tiesneši, kara prokurori, un pat kara advokāti ir īpaši izraudzīti (slepeni). Absolūtā vara ir Tieslietu ministra rokās (Gaidim Bērziņam).
http://www.likumi.lv/doc.php?id=104829

Tās ir nelabas zīmes.
Ja kādi domā, ka šodienas Latvijā kara tiesas ar Militārās policijas komandanta vadu sprieduma izpildei derēs, lai ātri tiktu galā ar Lindermanu u.c., tiem tomēr derētu izlasīt vēsturi – Lielā franču revolūcijā uz giljotīnas beigās uzlika arī pašus kara tiesu ieviesējus jakobīņus.
Arī Latvija savā vēsturē jau ir piedzīvojusi masu slepkavības karatiesu izpildījumā.

Manipulācijas Saeimā ar likumprojektiem, termiņiem, pēkšņa uzlikšana darba kārtībā utt. – tā, lai nepagūst aptvert un reaģēt – ir Saeimas prezidija (Āboltiņa, Rasnačs, Bite, Vucāns, Kļementjevs) ziņā.

Saeima pārkāpj arī t.s. Lisabonas līguma 6. pantu, kas nosaka, ka spēkā stājas un tāpat kā līgums ir [Latvijai obligāti] pildāma Eiropas Savienības pamattiesību harta.
Kopumā valdība un Saeima nepilda vairākus Līguma pantus – kuri, kāda sakritība! par tiesībām latviešu tautai.

2008. gadā Eiropas parlaments nosodīja genocīdu “Golodomoru” Ukrainā 1932.-1933. gadā. Toreiz tika nomērdēti badā 2 līdz 8 miljoni cilvēku (precīzs skaits nav zināma- bet mirušo bija tik daudz, ka ceļmalas kā nosētas).
Par “golodomoru” nosodījumu izteica arī Saeima. Taču tas ne mirkli neraisīja morālas dabas grūtības Saeimai sākt Eiropā nebijuša mēroga varmācību pret savu tautu (pārkāpjot Satversmi).

Ārkārtas stāvoklis nebija izsludināts, un nebija pamata plašajām atkāpēm no tiesiskuma un, vēl jo vairāk, procedūras manipulācijām un atklātuma ierobežošanai.

Latvijā kopš 2012. gada 1. janvāra partijas tiek finansētas no budžeta – mūsu, nodokļu maksātāju naudas.
Tas nozīmē, ka partjām ir PIENĀKUMS par mūsu maksāto naudu izpildīt attiecīgu DARBU – SKAIDROT tautai, kādus projektus un kāpēc partijas skata Saeimā, kādi ir risinājumu varianti. Partijām ir jāorganizē apspriešana (t.sk.savās mājas lapās – tas ir reāli izpildāmi).

Ja partijas uzņemto darbu nepilda (ignorē labas pārvaldības principu), vēlētājiem / nodokļu maksātājiem ir pamats celt prasību tiesā piedzīt no partijas naudu.

LSRB ir vēlētāju interešu apvienība (sociālajā jomā), mēs esam strādājuši ar visām partijām (skat. http://socialasreformas.wordpress.com/20… )
Kā vēlētājiem mums ir tiesības prasīt no VISĀM partijām atskaiti par darbu.

Lūdzu iepazīties – pielikumā – kas ir labas pārvaldības princips.

Uz šo likumu noteikti vajag balstīties – tas uzliek pienākumu Saeimai un valdībai sarunāties ar pilsoņiem  un ievērot procedūras

LSRB pr-js
Ivars Redisons

P.s.: Publicēts ar LSRB priekšsēdētāja Ivara Redisona atļauju.

Pielikumi:
1)Valsts pārvaldes iekārtas likums:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=63545 Skat.10.pantu;
2) Eiropas Parlaments: golodomors — “šausminošs noziegums pret Ukrainas tautu un cilvēci”

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20081022IPR40408+0+DOC+XML+V0//LV

 

3)

http://www.delfi.lv/news/national/politi…

Saeimā domstarpības par vārda ‘genocīds’ lietošanu, raksturojot PSRS represijas Ukrainā 4)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15., 24.nr.; 2008, 3., 24.nr.) šādus grozījumus:

11. Aizstāt 71.pantā vārdus “sociālu, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticības” ar vārdiem “vai noteiktas reliģijas”.

Pārejas noteikumi

1. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras vai tiesu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 71., 221., 230. un 244.1 panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

2. Atstāt negrozītu spriedumu personām, kuras notiesātas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim pēc Krimināllikuma 71.panta.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 21.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 10.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

 

Agrākais likuma teksts

71.pants. Genocīds

Par genocīdu, tas ir, par tīšu darbību nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rases, sociālu, noteiktas kopīgas pārliecības vai ticības cilvēku grupu kā tādu, šādas grupas locekļus nogalinot, nodarot viņiem dzīvībai vai veselībai bīstamus miesas bojājumus vai novedot viņus līdz psihiskai saslimšanai, tīši radot viņiem tādus dzīves apstākļus, kas pilnīgi vai daļēji šos cilvēkus fiziski iznīcina, lietojot līdzekļus, kuru mērķis ir novērst bērnu dzimšanu šādā grupā, vai nododot bērnus piespiedu kārtā no vienas cilvēku grupas otrā, –

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: