Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Par advokāti

  • Dzimusi 1972.gada 21.maijā.

  • Absolvējusi Zentas Ozolas Rīgas 5.vidusskolu (tagad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija).

  • Darba gaitas uzsākusi Latvijas valsts vēstures arhīvā, turpinājusi Jūrmalas valsts notariāta kantorī par konsultantu un bijusi arī notāra v.i. līdz notariāta reformai. Ir strādājusi valsts un pašvaldību uzņēmumos, t.sk. bijusi arī Saeimas deputāta palīdze.

  • 2000.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre kopš 2006.gada.

  • Specializējas darījumos ar nekustamo īpašumu, ģimenes un saistību tiesībās, kā arī administratīvajās tiesībās, pārstāv klientu intereses visu līmeņu tiesu instancēs, veiksmīgi aizstāvējusi vairāku fizisku un juridisku personu likumīgās intereses. Zvērināta advokāte ved civillietas un administratīvās lietas un pārstāv cietušos, civilprasītājus un civilatbildētājus krimināllietās, kā arī sniedz juridisko palīdzību jebkurai personai kriminālprocesā vai nu klientu uzdevumā, vai tiesas priekšsēdētāja uzdevumā, vai Juridiskās palīdzības administrācijas, vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā pēc klientu lūguma. Krimināllietās zvērināta advokāte uzņemas aizstāvēt aizturētos, aizdomās turētos, apsūdzētos, tiesājamos un notiesātos pēc vienošanās ar viņiem vai viņu pārstāvjiem, Juridiskās palīdzības administrācijas, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.

  • 22.08.2014-24.08.2014 ir sekmīgi apguvusi integrētās mediācijas mediatoru apmacības kursu 30 akadēmisko stundu apmērā un 2014.gada 24.augustā ieguvusi par to sertifikātu Nr.3-59. Sniedz mediatora pakalpojumus pusēm ģimenes strīdos, strīdos par lietām un saistībām, kā arī citu domstarpību risināšanā miera ceļā, t.sk. arī tad, kad puses jau vērsušās tiesā.
  • advokātei ir speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
  • Valodu zināšanas: latviešu,krievu,vācu, angļu.

  • Precējusies, audzina četrus bērnus – trīs meitas un dēlu.

  Moto: “Izglītots un brīvs cilvēks rīkosies tā, it kā viņš pats sev būtu likums.” /Aristotelis/

AMICUS VERUS-RARA AVIS .

%d bloggers like this: