Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Par maldugunīm

…klausos pozitīvisma pilnos raidījumus, kuros sludina kāda paradīze Latvijai atvērsies pēc euro ieviešanas….un lēnītēm domāju…

Tie, kuri apgalvo, ka par euro ir nobalsots jau 2003.gada referendumā, atsaucas arī uz Satvesmes 68.pantu, kurš kopš 2003. gada ir šāds:

68. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana.

Slēdzot starptautiskus līgumus, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. Starptautiskus līgumus, kuros starptautiskām institūcijām tiek deleģēta daļa no valsts institūciju kompetences, Saeima var apstiprināt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu, un apstiprināšanai nepieciešams divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākums.

Latvijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama tautas nobalsošanā, kuru ierosina Saeima.

Ja to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu, būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā izlemjamas tautas nobalsošanā.

(08.05.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.06.2003.)

Satversmes 68.p. nogrozīts kā vajag polittehnologiem 2003.g. īsi pirms referenduma par ES, turklāt to izdarīja Saeima, tādējādi būtiski grozot valsts varas nesēju, faktiski samazinot tautas, kurai pieder suverēnā vara Latvijā, iespējas lemt par savu likteni. Šis fakts izteikts Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā izlasāmajā versijā:

http://web.cvk.lv/pub/public/27556.html

citēju “2003. gada 8.maijā Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē un likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, tādējādi nodrošinot tautas nobalsošanas par Latvijas dalību ES tiesisko pamatu.

2003.gada 8.maijā!!! Kāda liktens ironija!!! Laikam prieka pilniem pulkiem vēl dancojot PSRS uzvaras laukumā.

Līdz 2003.gada 8.maijam Latvijas Republikas Satversmes 68.pants bija šāds: 68. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana.

Līdz šim nemainīgs ir Satversmes 1. un 2.pants, kuru nav pa spēkam grozīt 100 caur partijiņām Saeimā iekļuvušajiem tautas priekšstāvjiem. Un tie skan tā:

1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Paanalizēsim tās Saeimas deputātu  http://saeima.lv/lv/par-saeimu/likumdeve… partiju pirmsievēlēšanas programmas, kuras VISAS var izlasīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: http://web.cvk.lv/pub/public/27470.html

Tur nekā nav par ieceri nogrozīt 68.p.

Uzskatu, ka tādējādi  8.Saeimas vēlēšānās tauta ievēlot deputātus ir devusi tikai to mandātu, kas salasāms ievēlēto politisko spēku priekšvēlešanu programmās, kas arī uzskatāms par piedāvājumu un apņemšanos, bet ievelēšanas gadījumā par akceptu,

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” 8.Saeimas priekšvēlēšanu programmā stāv rakstīts: Integrācija Eiropas Savienībā sekmēs Latvijas demokrātisku attīstību.

LSDSP 8.Saeimas priekšvēlēsanu programmā stāv rakstīts :Līdztiesīgu iestāšanos ES, NATO un Draudzīgas, ekonomiski izdevīgas attiecības ar austrumvalstīm.

Partijas “Jaunais laiks” programma šķiet vispār visa lasāma “”” pēdiņās.

Apvienības Tēvzemei un Brīvībai/LNNK programma 8.Saeimas vēlēšanām neko nesaka par ES, lai gan runā par ES naudas līdzekļu piesaistīšanu vides problēmu risināšanai, runā par NATO. Tomēr tas nav traucējis klusiņām pacelt rociņas, nospiest podziņas, lai Satversmes 1. un 2.pantā teiktais skanētu arvien tukšāk jeb kā moderni sacīt – deklaratīvāk.

Zaļo un Zemnieku apvienības programmā tāda daudzsološa gādība par bērniem un daudzbērnu ģimenēm, ka …ar asarām atceros, kā tiku sodīta par to, ka spēju vienlaicīgi ar trim bērniem strādāt un kopt mazo, un pēc uzņēmuma reorganizācijas bezdarbnieka pabalstā saņēmu 50% no minimālās nevis pašas pelnītās algas. Tam sekoja sarakste ar Saeimas komisijām, iestādēm, kuru amatpersonas vēl šobaltdien bezkaunīgi rotē pa dažādu uzņēmumu labi atalgotajiem amatiem, producējot jaunus melu blāķus par bērnu un daudzbernu ģimeņu “prioritāti”, ka tik noturētos amatos. Tagad saprotu, ka ta ir priekšvēlēšanu prioritāte.

KĀDA FANTASTISKA POLITISKO PARTIJU VIENPRĀTĪBA!

Sekoja vairāki “veiksmes” stāsti…un tagad Latvijā 43% bērnu pakļauti nabadzības riskam, lai gan bērnu tiesības ir prioritāras (skatīt speciālo likumu Bērnu tiesību aizsardzības likumu, konkrētāk tā 5. un 6.pantus) .  AK jā… tiesiskajās attiecībās bernu tiesības ir prioritāras. Tā kā bērnu tiesības vēl aizvien mūsu valstī nav prioritāras de facto, vai var apgalvot, ka nav iespējams izdarīt secinājumu, ka partiju, parķijņiku u.c. politisko klaidoņu rosīšanās nevar tikt uzskatīta par tiesiskām attiecībām?
Papētiiet referenduma par ES materiālus. Visu sapratīsiet paši.
Lūk par ko balsoja cilv.referendumā 2003.gadā: http://www.am.gov.lv/lv/?id=3777 Kur tur ir euro?

Interesanti, ka Māstrihtas kritēriji izrādās nav pa spēkam vairumam jauno dalībvalstu un pat labklājības zemei Zviedrijai.

Lasiet Eiropas Komisijas oficiālajā saitē :

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro…

Francs Kafka savā laikā secināja: Ja tas, kas esot ticis iznīcināts paradīzē, būtu bijis iznīcināms, tad tā nozīme nav bijusi izšķirīga; ja tas bija neiznīcināms, tad mēs dzīvojam nepareizā ticībā.

Visbeidzot:

Vai nav tā, ka dzīves realitātes mums sniedz skaidru informāciju par maldiem, kuros dzīvojam? Kad beigsim maldīties?

TAGAD.

2013.gada 27.februārī.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: