Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Par taisnīgu darba atalgojumu

JG21_skabargas6d

Šodien 2014.gada 11.jūnijā Latvijā ir noteikts, ka minimālā darba alga pirms nodokļu nomaksas nedrīkst būt mazāka par EUR 320,-.

Ceturtdien, 12. jūnijā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē plānots diskutēt par Labklājības ministrijas priekšlikumu 2015. gadā palielināt minimālo algu no pašreizējiem 320 eiro līdz 330 eiro mēnesī.

Avots: http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/spriedis-par-minimalas-algas-palielinasanu-lidz-330-eiro-menesi.d?id=44604768#ixzz34L5FNqfi
Ir tāda Eiropas Sociālā harta, kurai gandrīz pilnībā ir pievienojusies arī Latvija.

Eiropas Sociālās hartas 4.pantā noteikts: Visiem strādājošiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus sev un savām ģimenēm.

Savukārt Eiropas Sociālās hartas II daļā ir skaidrots, kas saprotams ar katrā I daļā ietvertā panta saturu.

Un tātad:

“4. pants – Tiesības uz taisnīgu atalgojumu

Lai nodrošinātu efektīvu tiesību uz taisnīgu atalgojumu izmantošanu, Līgumslēdzējas puses apņemas:

1. atzīt strādājošo tiesības uz atalgojumu, kas nodrošinātu tiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus;

2. atzīt strādājošo tiesības uz paaugstinātu atalgojumu par virsstundu darbu, ar izņēmumiem atsevišķos gadījumos;

3. atzīt strādājošo vīriešu un sieviešu tiesības uz vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgas vērtības darbu;

4. atzīt visu strādājošo tiesības uz pieņemamu termiņu, kurā tiek paziņots par darba attiecību izbeigšanu;

5. pieļaut atskaitījumus no darba algām tikai tajos apstākļos un tai apjomā, ko nosaka nacionālā likumdošana vai normatīvie akti, vai kas ir noteikti kolektīvajos līgumos vai arbitrāžas lēmumos.

Šo tiesību nodrošināšana tiek veikta ar brīvi noslēgtu kolektīvo līgumu palīdzību, saskaņā ar likumā fiksētu algu noteikšanas kārtību vai kādā citā veidā, kas atbilst apstākļiem attiecīgajā valstī.”

Problēma ir tāda, ka Latvija ir pievienojusies Eiropas Sociālai hartai, bet nav pievienojusies tajā minētajiem 2.,3.,4.,7.,10.,12.,15.,18.,19.pantiem.

Pievienošanās gaitai var izsekot:

1. 18.12.2001 http://likumi.lv/doc.php?id=56569

2. 05.02.2002. http://likumi.lv/doc.php?id=59571;

Savukārt te var iepazīties ar argumentiem, kāpēc Latvijā Eiropas Sociālā harta nebūtu ratificējama pilnībā:

“2. Tiesību akta projekta būtība

Pieņemot likumprojektu “Par Eiropas Sociālo hartu”, Latvijai kļūst saistoši sekojoši hartas panti: 1.pants – Tiesības uz darbu, 5.pants – Tiesības biedroties, 6.pants – Tiesības slēgt kolektīvus līgumus, 8.pants – Strādājošo sieviešu tiesības uz aizsardzību, 9.pants – Tiesības uz arodorientāciju, 11.pants – Tiesības uz veselības aizsardzību, 13.pants – Tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību, 14.pants – Tiesības izmantot sociālās labklājības dienesta pakalpojumus, 16.pants – Ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību, 17.pants – Mātes un bērna tiesības uz sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Izvēloties minētos pantus, ir atrasts Latvijas valstij pieņemamākais risinājums hartas sakarā. Hartas ratifikācija pati par sevi neceļ sociālās aizsardzības līmeni valstī un nerada papildus līdzekļus. Tomēr, tā rada iespēju salīdzināt nacionālo likumdošanu ar starptautiski noteiktiem standartiem. Latvijas valsts prakse ir uzņemties reālas saistības un tās godprātīgi pildīt. Šobrīd ratifikācijai piedāvātais pantu un punktu apjoms izraisa nepieciešamību pēc esošās likumdošanas un prakses pilnveidošanas. Turklāt, arī hartas uzraudzības institūciju prasības nepārtraukti paaugstinās.

Sasniedzot hartas prasību izpildei nepieciešamo līmeni attiecībā uz ratifikācijai izvirzītajiem pantiem, Latvijas Republikai ir visas iespējas nākotnē iesniegt paziņojumu par pievienošanos arī citiem hartas pantiem.

Tā lūk mūsu “veiksmes stāsts” turpinās, BEZ pievienošanās “taisnīgas darba atlīdzības” jēdziena eiropeiskai izpratnei un ar darbošanos izskata pēc ar EUR 10,- liela soļa ātrumu divos gados tikai pirms vēlēšanām.

Aktuālie jautājumi pēc būtības tiem, kuri īsteno varu Latvijas Republikā un gatavojas atkal/par jaunu būt ievēlēti Saeimā, ir:

1. VAI LATVIJĀ NOTEIKTĀ MINIMĀLĀ DARBA ATLĪDZĪBA EUR 320,- IR TAISNĪGA, JA PAR TO OBJEKTĪVI NAV IESPĒJAMS NODROŠINĀT SEVI UN SAVU ĢIMENI AR DZĪVĪBAI NEPIECIEŠAMO MŪSU PLATUMA GRĀDOS?

2. CIK DAUDZI LATVIJĀ STRĀDĀJOŠIE SAŅEM TAISNĪGU DARBA ALGU EIROPAS IZPRATNĒ, LAI MAKSĀTU EIROPAS LĪMENĪ PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM?

3. Kad Latvijas Republikai būs tas mirklis, kad tiks iesniegts paziņojums par pievienošanos arī citiem hartas pantiem?

2014.gada 11.jūnijā.

Advokāte Krista.

 P.s. Raksta titulbilde no www.zagarins.net350 × 185 Search by image Dzīvnieku farmā – skats no M.M.M. zīmētās filmas (pēc Dž. Orvela romāna.) Pilsonis Ēzelis: “Tavas garas runas – tāpat kā …

P.P.s.: Pagājušogad Saeima ratificēja lielu daļu hartas, tomēr 4.pantu ne pilnībā. http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeima…  Interesanti, ka www.likumi.lv/ nav sīs pēdējās svaigās redakcijas.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: