Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Par tiesiskiem darījumiem

Daži panti no spēkā esošā Civillikuma:

1412. Par tiesiska darījuma priekšmetu var būt tiklab darbība, kā arī atturēšanās no tās, un tiklab darbība, kuras mērķis ir nodibināt vai atdot lietu tiesību, kā arī darbība ar kādu citu mērķi.

1413. Par saistību tiesību priekšmetu var būt tikai kas iespējams; pretējā gadījumā darījums nav spēkā. Tomēr nav vajadzīgs, lai darījuma priekšmets jau pastāvētu tā taisīšanas laikā; darījums var attiekties arī uz nākamām lietām.

1414. Par tiesiska darījuma priekšmetu var būt tikai tas, kas nav izņemts no privāttiesiskas apgrozības; pretējā gadījumā darījums nav spēkā.

1415. Neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā.

Vai katrs otrais Latvijā ir saskāries ar saistību tiesībām. Tas notiek pavisam vienkārši – noslēdzot vai neslēdzot darba līgumu, bet strādājot un saņemot algu, pērkot, pārdodot, sniedzot pakalpojumus un tos saņemot, aizņemoties un aizdodot, galvojot par cita saistībām kā par savām utt.

Nu jau ir ierasti dzirdēt par lielo ēnu ekonomikas īpatsvaru Latvijā un skarbajiem ļaužu dzīves apstākļiem. Tomēr vel joprojām likumdevējs nav skaidri un gaiši pateicis, ka nelikumīgi ienākumi nedrīkst būt tiesisku darījumu pamatā. Uzskatu, ka par privāttiesiskas apgrozības lietu nevar būt nelegāli gūti naudas līdzekļi. It kā tas ir pašsaprotami. Milzīgi dienesti strādā, lai veiktu uzrēķinus par nesamaksātajiem nodokļiem. BET skaidri un gaiši likumdevējs nostāties likumības un tiesiskuma pusē kavējas.

Tā arī NAV pieņemts likums PAR Ienākumu AVOTU deklarēšanu. Labi….deklarācijas un to pārbaudes ir administratīvi dārgs process, kaut vai pārbaudot deklarācijās minēto.

BET nekādus administratīvos līdzekļus neprasītu likumdevēja skaidri pausta attieksme pret darījumiem, kuri noslēgti ar naudas līdzekļiem, kuri nav gūti likumīgi un par kuriem nav samaksāti nodokļi. Tāpat arī nekādus administratīvus resursus neprasītu likumdevēja skaidri pausts viedoklis, ka nelikumīgi ir saistīt cilvēku ar ikmēneša saistībām, kuru izpildes rezultātā cilvēkam paliek mazāk par valstī aprēķināto iztikas minimumu uz pašu un viņa apgādībā esošām personām.

Tāpēc nekavējoties ir nepieciešama aktīva likumdevēja rīcība pieņemot speciālu likumu Par tiesiskiem darījumiem, lai  beidzot apturētu ilgstoši īstenotu un ar likumdevēja pieklusinātu tukšu muldēšanu atbalstītu NETAISNĪBU.

Te manis izstrādāts pavisam vienkāršs likums Par tiesiskiem darījumiem, kura projektu šeit redzamā saturā esmu nosūtījusi kolēģim 11.Saeimas deputātam Andrejam Judinam, kurš publiskajā telpā twiterī jautāja, vai man ir konkrēti priekšlikumi.

Te būs:

Projekts.

LIKUMS

Par tiesiskiem darījumiem

Izdots saskaņā ar Civillikuma 1414., 1415.panta nosacījumiem.

Likumā lietotie termini.

Mantisks darījums – ikviens darījums par saistību nodibināšanu, kuru noslēgušas fiziskas vai juridiskas personas.

Likumīgi ienākumi – visi personas (gan juridiskas/gan fiziskas) ienākumi, kuri gūti likumos noteiktajā kārtībā un no kuriem ieturēti valstī noteiktie nodokļi.

1.pants. Likuma mērķis.

Likuma mērķis ir, īstenojot vienu reizi veicamu pasākumu, iedibināt skaidru izpratni par tiesisku darījumu raksturu, kuriem pretēji darījumi atzīstami par spēkā neesošiem no to noslēgšanas brīža.

 1. Mantisku darījumu pamatā var būt tikai likumīgi ienākumi.
 2. Mantisko darījumu ikmēneša saistību apmērs nedrīkst pārsniegt saistītā ikmēneša likumīgos ienākumus tā, ka atlikums pēc saistību izpildes ir mazāks par valstī aprēķinātā iztikas minimuma apmēru uz saistīto un katru viņa apgādībā esošu personu.
 3. Darījumi, kuri slēgti, pretēji šī likuma 2. un 3.pantā noteiktajam, atzīstami par spēkā neesošiem no to noslēgšanas brīža.
 4. Šis likums stājas spēkā tā izsludināšanas brīdī un attiecināms uz visiem darījumiem, kuri noslēgti pēc 1991.gada 21.augusta.

Likumprojekta autore

Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte

Krista Milberga

P.s.: Šis likums ir nepieciešams, lai tiesās, kuras tiek uzturētas par nodokļu maksātāju nevis nemaksātāju naudas līdzekļiem, jau esošie strīdi un to izskatīšana tiktu ielikta konkrētos labu tikumu rāmjos.

17.02.2012, četru bērnu mamma, zvērināta advokāte Krista Milberga.

One comment on “Par tiesiskiem darījumiem

 1. @teuntagad
  21 februāris, 2013

  Neapšaubot šīs ieceres nepārprotami cēlo un visnotaļ šajā valstī nepieciešamo mērķi – pasludināt par nelikumīgiem jebkurus darījumus,kuru veikšanai izmantotās naudas izcelsme nav viennozīmīgi noskaidrota, kā arī nodrošināt pilnīgu fiskālās politikas realizāciju, tomēr šķiet,ka šoreiz tas ir diezgan ~~juridiski nepamatoti (vismaz vērtējot no mana -juridiski neizglītota lumpeņa viedokļa).
  Šī komentāra rakstīšanas iemesls ir nevis grafomāniska vēlme kritizēt svešas idejas, bet gan principiāls atbalsts vēlmei atjaunot kaut nelielu taisnīgumu valstī, kaut arī šādas idejas pēc būtības ir utopiskas un to cēloņi ir gan nepārdomātā privatizācija,gan nekustāmo uc īpašumu pārdošana ārzemniekiem. Tomēr, tikai praktizējošiem juristiem,ar savu iniciatīvu iesaistoties un aktualizējot šos jautājumus varētu censties atrast kaut daļēju risinājumu. Iespējams svarīgāk būtu ar likumu aizliegt kandidēt vēlēšanās parādniekiem.
  -nez vai šāda jautājuma tiesiskai regulācijai ir nepieciešama jauna normatīvā akta izveide
  -rakstot jauna akta projektu, iespējams, būtu jāņem vērā arī judikatūra
  -varbūt visu iepriekšējo darījumu novērtēšana par netiesiskiem ir nedaudz pārsteidzīga
  -3.panta formulējuma būtība nav viennozīmīgi izprotama
  kā arī citi,ne mazāk dīvaini iebildumi.
  Bet diez vai šī ir īstā vieta,kur izpausties savos profāna komentāros. Tā kā tw biju neapdomīgi izteicis vēlmi sniegt kādu komentāru,tad nācās to arī uzrakstīt,un rakstot apzināties sevis paša nespēju sakarīgi formulēt vienkāršu ideju.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: