Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Vērsos pie ģenerālprokurora par iespējamu noziegumu pret Latviju slavināšanu

Šodien plkst.21:47 vērsos ar elektronisku iesniegumu par iespējami pastrādātu un iespējami gatavotu noziedzīgu nodarījumu pie ģenerālprokurora Ērika Kalnmeijera.

Uzskatu, ka ir jāizbeidz publiska kara noziegumu pret Latviju attaisnošana un pat svinēšana ik gadus publiski 9.maijā.

Aicinu Latvijas Republikas pilsoņus aizstāvēt mūsu māti Latviju no publiskas spļaušanas tās acīs un Latvijas tautas dvēselē.

Manu iesniegumu variet lasīt un saglabāt savos datoros, kā arī izmantot, ja piekrītiet tā saturam, vēršoties pie likumsargiem.

Iesniegumu variet izlasīt un saglabāt, nospiežot uz zemāk esošās saites.

iesniegums_GP_noverstNN

02.05.2016

__________

 

2016.gada 3.maijā plkst.9:45 saņēmu Ģenerālprokuratūras kancelejas apstiprinājumu, ka iesniegums saņemts:

Labrīt!

Informējam, ka Jūsu iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir saņemts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā. Par iesnieguma virzību vai izskatīšanas rezultātiem tiksiet informēts likumā paredzētajā kārtībā.

 

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Dokumentu un arhīva pārvaldības nodaļas
Ģenerālprokuratūras kancelejas vadītāja
______________
 2016.gada 11.maijā saņēmu zināšanai Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora R.Stipinas 2016.gada 9.maijā parakstītu vēstuli Nr.3/2-104-16, kas adresēta Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim.
Ar šo vēstuli Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim tiek uzdots organizēt mana iesnieguma izskatīšanu un sniegt atbildi.
Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora R.Stipinas man zināšanai atsūtīto vēstuli variet lasīt te:
 Turpinām gaidīt reālu rīcību.
——————-
2016.gada 19.maijā sava paskastītē saņēmu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras prokurora U.Kozlovska 16.05.2016 parakstīto atbildi Nr.5-156-16/750 par iesnieguma izskatīšanu.
No tā izriet, ka no tiesībsargājošām iestādēm Rīgas pilsētas pašvaldībā nav saņemtas rekomendācijas pasākumu aizliegšanai vai ierobežošanai, kas būtu balstītas uz būtisku apdraudējumu esamību pasakumos.
No pašvaldības sniegtās informācijas prokuroram izriet, ka neviens no pasākumiem nav pieteikts ar mērķi slavināt noziegumus pret Latviju.
Lasiet visu atbildi paši:
 LŪK TĀ ARĪ DZĪVOJAM.
Atbildē ietverto lēmumu biju domājusi pārsūdzēt ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, taču pēc Drošības Policijas N.Ušakova darbības kā sabiedrību šķeļošas vērtējuma publiskošanas pārdomāju. Šķiet acīmredzami kādas intereses patiesībā tiek sargātas. Ceru, ka citos gadījumos, kad tiek saņemti iesniegumi par iespējami gatavotiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, kaut vai pret bērniem, prokurori raitāk tekalē pa gaiteņiem un pagūst pasargāt kādu no pāridarījuma. Naiva cerība. Bet cerība, kā zināms, mirst pēdējā.
Gribu redzēt personu, kura ir spējīga noorganizēt pasākumu, bet pieteikumā par tā organizēšanu ierakstīs pasākuma mērķi: noziegumu slavināšana. :))
 LŪK TĀ ARĪ DZĪVOJAM.
_____________
2016.gada 20.maijā savā pastkastītē atradu Valsts policijas priekšnieka p.i. J.Šultes 18.05.2016 parakstītu vēstuli, ko sastādījis Haralds Dimpers, par iesnieguma pārsūtīšanu.
No vēstules satura izriet, ka Valsts policijas priekšnieka p.i. J.Šulte ir, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 387.panta otro daļu, nolēmusi pārsūtīt Drošības policijas priekšniekam N.Mežvietam izskatīšanai pēc institucionālās piekritības manu 2.05.2016 personīgi ģeneralprokuroram Ērikam Kalnmeieram adresēto iesniegumu, kas Vlasts policijā reģistrēts 2016.gada 11.maijā ar Nr.M-3287, par Rīgas pašvaldības amatpersonu iespējams izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 74.1 pantā par genozīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu.
Saņemot vēstuli variet lasīt, ka arī lejuplādēt savos datoros, lai labāk varētu salasīt, te:
Turpinām griezties te pat uz vietas pa pasta nodaļām sūtījumu papīra ātrumā 21.gadsimtā, neskatoties uz to, ka iesniegums bija iesniegts elektroniski, prakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
21.gadsimtā karus vairs nepiesaka, tie vienkārši notiek nepārtraukti!
Esiet modri, mīļie cilvēki, sargājiet sevi un savus mīļos paši!
Turpinājums sekos…
________________________________
       Šodien savā pastkastītē atradu Drošības policijas priekšnieka p.i. J.Leitieša sūtījumu 17.06.2016 atbildi Nr.21/2127-M/121 par iesnieguma ( manu 2.05.2016 sākotnējo iesniegumu kā pārsūtītu dokumentu DP saņēma 19.05.2016) izskatīšanu. Īsumā: pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, jo netika konstatēts noziedzīgs nodarījums, bet par pārējo, kas neattiecas uz krimināltiesisko attiecību noregulējumu, DP publisku vērtējumu nesniedz.
          Sūtījumu ar atbildi variet apskatīt, nospiežot uz attēliem lejā:
Vai no atsūtītās atbildes satura kļūst mierīgāk ap sirdi un jūtos aizsargātāka kā pilsone, un manī var nostiprināties pārliecība, ka valsts būs aizstāvēta? Diemžēl nē. Un pat nerodas ilūzija, ka institūcija, kuras mērķis ir novērst un sargāt , ar tai atvēlēto gandrīz desmit miljonu lielo budžetu (Info avots, kas nav apstrīdēts vismaz pagaidām), vispār kaut ko dara.Te vēl kāda publikācija, kas rakstu stilu.
Pat nav mierinājuma vārdu: pilsonīt, variet būt droša,  mēs turam roku uz pulsa un minētās personas ir mūsu redzes lokā. Pat ne tā.
Nav kriminālprocesa, jo nav noticis noziedzīgs nodarījums.
Labi. Bet vai ir iegūtas ziņas, ka noziedzīgs nodarījums netiek gatavots vai ieplānots? Kā varam būt droši, ka, ka notiek vismaz preventīvs darbs ar mūsu valstij atklāti nelabvēlīgiem un naidīgiem subjektiem?
Lai vasaras saulgriežu uguns kliedē manas šaubas un izdedzina gļēvulību un divkosību no Latvijas amatpersonām, pamodinot katrā ticību vispirms sev!
Skaistus 2016.gada vasaras saulgriežus!
21.06.2016
%d bloggers like this: