Zvērināta advokāte Krista Milberga

Juridiskā palīdzība Jums ērtā laikā un vietā

Vēsture atkārtojas

2013.gada 23.maijs.
Vēsture atkārtojas.
PSRS IeTK Izlūkošanas, terora un diversiju IV pārvalde u.c. spēka struktūras jau no 1938. gada aktivizēja “politisko, ekonomisko, militāro un izlūkošanas darbību lai, atbalstot strādnieku kustību, gāztu marionešu režīmus [Baltijā].” [2] 1938. gada maijā sākās padomju preses uzbrukumi Baltijas valstīm. Tika inscenētas dažādas provokācijas un izmantota daļas iedzīvotāju neapmierinātība ar autoritāro režīmu.[3]1939.gada 5.oktobrī Latvijas puse bija spiesta parakstīt ar PSRS „draudzības un savstarpējās palīdzības līgumu“ (t.s. Bāzu līgumu).
Šodien maiņa.
11.Saeima(marionetes?)bez garām debatēm ( šo tiesību izmantoja tikai Dāvis Stalts un Jānis Dombrava) šodien iemaina 200000 kv.m.(20 ha) zemes Jūrmalā pret 641,1 kv.m.kapitāli(klasiskā izpratnē nojaucamu līdz pamatiem un uzceļamu) remontējamu ēku Maskavā, kas atrodas uz 600 kv.m. zemes.

Balsojumu skatīt te:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLI…

Pilnai “laimei” un skaidrībai te vēsturiskās 21.gs.vienošanās starp dikti “vienlīdzīgiem” līgumslēdzējiem par dikti “līdzvērtīgu” priekšmetu maiņu:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimali…

Vienošanā ne vārda par tiesvedību. Lai gan par to varam lasīt anotacijā pie likuma :
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimali…
———————–

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gada 24. augusta lēmumu „Par Latvijas Republikas valstiskuma ekonomiskā pamata nodrošināšanu”, Latvijas Republikā izvietotie/reģistrētie vissavienības pakļautības uzņēmumi un citi civilie objekti ir Latvijas Republikas jurisdikcijā, ja starpvalstu līgumos nav paredzēts citādi. Ar 1991. gada 20. decembra Latvijas Republikas Ministru Padomes rīkojumu Nr. 556 „Par sanatoriju „Jantarnij bereg” un „Belorussija pārņemšanu” Labklājības ministrijai tika uzdots pārņemt Krievijas Federatīvās Republikas Ministru Padomes Lietu pārvaldes sanatoriju „Jantarnij bereg”, vienlaikus nosakot, ka tālākās attiecības ar Krievijas Federatīvās Republikas Ministru Padomes Lietu pārvaldi veidojamas uz līgumattiecību pamata.

Pārkāpjot šos tiesību aktus, Jūrmalas zemesgrāmatas nodaļā ar tiesneses Ainas Freimanes 2004. gada 1. jūlija lēmumu Krievijas Federācijas (KF) valstij KF Prezidenta lietu pārvaldes federālā valsts uzņēmuma „Bor” personā reģistrēti būvju īpašumi Jūrmalā, Zvīņu ielā 2, Zvīņu ielā 1, Jaunķemeru ceļš 22, Kolkas ielā 21, Jaunķemeri 2118. Šie nekustamie īpašumi atrodas uz Latvijas valstij piederošiem un piekrītošiem zemesgabaliem.

Pēc Ministru kabineta lūguma (28.02.2006. sēdes prot. Nr. 12, 59. §) (2006.gada 7.novembris – 2007.gada 20.decembris
Ministru prezidents: Aigars Kalvītis) Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra uzsāka tiesvedību par īpašumtiesību atgūšanu Latvijas valstij uz sanatorijas „Dzintarkrasts” ēkām Latvijas valsts interesēs Finanšu ministrijas personā.

Ar 2008. gada 16. decembra Ministru kabineta (2007.gada 20.decembris – 2009.gada 12.marts
Ministru prezidents Ivars Godmanis, Ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards (TB/LNNK) 20.12.07. – 12.03.09, Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš (TB/LNNK) 20.12.07. – 12.03.09, Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās) sēdes protokola Nr. 93 105. § lēmumu Ārlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju tika uzdots vest sarunas ar Krievijas pusi par sanatorijas „Dzintarkrasts” īpašuma tiesību sakārtošanu ārpustiesas ceļā. Atbilstoši pilnvarojumam tika sagatavots starpvaldību līguma projekts. Tiesas sēde sanatorijas „Dzintarkrasts” īpašuma tiesību strīdā bija paredzēta šā gada 31. janvārī. Ministru kabinets sēdē lēma, ka tiesas sēdē (31.01.) Finanšu ministrijai kā institūcijai, kuras interesēs ir celta prasība, jālūdz tiesu saskaņā ar Civilprocesa likuma (CPL) 215. panta 5. punktu un Vīnes konvencijas par starptautisko līgumu tiesībām 18. panta a) punktu apturēt tiesvedību par īpašuma tiesību atgūšanu Latvijas valstij līdz Vienošanās spēkā stāšanās brīdim. Tā kā Vienošanās neparedz ēkas Zvīņu ielā 1 nodošanu Krievijas pusei, šis jautājums tiks risināts pēc Vienošanās spēkā stāšanās, kad tiesvedības puses vienosies par ēkas Zvīņu ielā 1 īpašuma tiesību atzīšanu Latvijas pusei, bet pārējo ēku īpašuma tiesību atzīšanu Krievijas pusei uz starptautiska līguma pamata. Tādējādi tiks izbeigta tiesvedība saskaņā ar CPL 223. panta 5. punktu, tas ir, puses noslēgušas izlīgumu, un tiesa to apstiprinājusi. Gadījumā, ja vienošanās par ēkas Zvīņu ielā 1 piederību netiek panākta, prasība saskaņā ar CPL 223. panta 4. punktu tiek izbeigta daļā par ēkām, kas nodotas Krievijai uz Vienošanās pamata, bet atjaunota daļā par ēku Zvīņu ielā 1.

Vienošanās tika parakstīta 2012. gada 30. janvārī Maskavā. Latvijas Republikas valdības vārdā to parakstīja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijas Federācijā Edgars Skuja, Krievijas Federācijas valdības vārdā – Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvaldes vadītājs Vladimirs Kožins.
——————-
Iespējams es esmu kļuvusi akla, bet KUR ŠEIT IR LATVIJAS INTERESES UN LABUMS?

Līdz pašvaldību vēlēšanām drusku vairāk par 1 nedēļu. Līdz 12.Saeimas vēlēšanām atlicis mazāk par 1 gadu.Vai līdz tam brīdim maz būs kas no Latvijas palicis pāri?

P.s.: Ministru Kabineta vēsturi skatiet te: http://mk.gov.lv/lv/mk/vesture/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: